Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

654,567 views

LG Optimus 4X HD Review

282,591 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,123 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,680 views

LG Optimus 4X HD

149,837 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

138,038 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

95,930 views