Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

654,446 views

LG Optimus 4X HD Review

282,383 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,118 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,635 views

LG Optimus 4X HD

149,793 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

138,023 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

94,924 views