Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

654,127 views

LG Optimus 4X HD Review

281,719 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,107 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,494 views

LG Optimus 4X HD

149,730 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

137,976 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

91,696 views