Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

654,277 views

LG Optimus 4X HD Review

282,016 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,113 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,562 views

LG Optimus 4X HD

149,743 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

138,000 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

93,246 views