Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

653,931 views

LG Optimus 4X HD Review

281,383 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,100 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,418 views

LG Optimus 4X HD

149,711 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

137,933 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

89,916 views