Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

653,722 views

LG Optimus 4X HD Review

281,034 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,097 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,336 views

LG Optimus 4X HD

149,686 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

137,895 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

88,032 views