Samsung Galaxy S3 VS LG Optimus 4X HD

653,559 views

LG Optimus 4X HD Review

280,790 views

LG Optimus 4X HD Hands-On

163,095 views

LG Optimus 4X HD Unboxing

151,285 views

LG Optimus 4X HD

149,666 views

iPhone 5 vs LG Optimus 4X HD

137,859 views

Lg Optimus 4x HD Hard reset

86,740 views